Hetike KARADEMİRCİ
Birim
Genel Sekreterlik
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
İletişim
5210